Jubileumboek 125 jaar bedevaartplaats

Een bijzondere publicatie, een fotoalbum met veel kleurenfoto’s van het kerkgebouw, de figuur Jeroen, bedevaarten en het brede scala van activiteiten in de parochie.
Het boek zal pas in december 2017 worden gepresenteerd, maar het is al mogelijk erop in te tekenen. Twee belangrijke voordelen:
– Speciale actieprijs bij voorintekening: 15 euro (na verschijning 25 euro)
– Alle voorintekenaars krijgen een naamsvermelding in het boek.
Voorintekenen is op verschillende manieren mogelijk:
– Vul de achterzijde van de flyer in die achter in de kerken liggen. Inleveren in de brievenbus Parochiecentrum St.-Jeroen en Maria ter Zee, Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk.
– Aanmelden op het formulier op de website www.jeroen125.nl.
– Maak € 15,– over op betaalrekening nr. NL90 INGB 0000 107719 t.n.v. Parochie St. Maarten, St. Jeroen en Maria ter Zee, onder vermelding van ‘Jubileumboek’.