Vormselviering van 11 juni

Op zondag 11 juni hebben 22 jongeren uit de Sint Bartholomeus kern en 4 jongeren uit de kern Sint Jeroen en Maria ter Zee het sacrament van het vormsel in de Sint Bartholomeuskerk ontvangen.

Vormheer namens bisschop van den Hende was pater van Ulden.

Het was een mooie viering waarbij het Mannakoor uit de Sint Victor kern inspirerende liederen zong. Zo vierden wij parochiebreed, als parochie Sint Maarten, met elkaar dit grote feest.

Wij willen de jongeren en hun families hartelijk feliciteren met deze belangrijke stap op hun gelovige weg en hopen hen nog vaak te zien.

Dank aan Brigitte Vonk van de vormselwerkgroep

Namens de pastoraatsgroepen en het pastorale team,
Pastor Marion Claassens

Foto: Richard Hijdra