Bijzondere vesperviering ter afsluiting van het Jeroensjaar

… maar het Verhaal gaat door…

Op dinsdag 7 november wordt in de St. Jeroenskerk om 19.00 uur een bijzondere vesperdienst gehouden. Daarmee wordt een periode afgesloten waarin is herdacht en gevierd dat Noordwijk sinds 1892, dus 125 jaar, (opnieuw) bedevaartplaats ter nagedachtenis van St. Jeroen is geworden.

In dit Jeroensjaar zijn we op zoek gegaan naar de betekenis van St. Jeroen voor Noordwijk en voor onszelf. Dat is gebeurd met een veelheid aan activiteiten voor jong en oud, geconcentreerd in de periode van 16 april tot en met 7 november. Naast het vertrouwde St. Jeroensfeest en de Jeroensommegang, was er ook een Openluchtviering speciaal voor kinderen op het Jeroensveld, een inspiratiereis naar Ierland, een korenfestival, en een bezoek aan de Abdij van Egmond (waar relieken van St. Jeroen eeuwenlang bewaard zijn gebleven), om maar enkele hoogtepunten te noemen.

Met de vesperviering van 7 november wordt dit Jeroensjaar afgesloten. De aanvang van de dienst is om 19.00 uur en dat is passend: een vesperdienst is vanouds bedoeld als een afsluiting van de dag, een avondgebed.

Deze bijzondere Jeroensvespers zijn gebaseerd op historische bronnen, maar opnieuw muzikaal vormgegeven. De gezangen worden uitgevoerd door de Schola Gregoriana o.l.v. Rens Tienstra.

We sluiten met deze vespers niet alleen een dag, maar ook een periode af: Noordwijk 125 jaar Sint Jeroen bedevaartsplaats.

En vervolgens? Kunnen we dan weer overgaan ‘tot de orde van de dag’?

St. Jeroen was een man met een missie. Hij kwam van overzee (Ierland?) met Goed Nieuws. Hij bracht die boodschap in onze streken. In Noordwijk bouwde hij een kerkje gewijd aan Sint Maarten en betaalde de hoogste prijs voor zijn inspirerende arbeid.

Maar het Goede Nieuws verbreidde zich desondanks. Tot in onze tijd toe. En nu is het aan ons. Wij mogen ons als ‘erfgenamen’ van St. Jeroen dat Nieuws uitdragen en doorgeven. Want de Boodschap blijft dezelfde, maar krijgt in elke tijd zijn eigen ‘vertaling’. Zo wordt hij voor iedereen verstaanbaar. En ieder van ons kan daaraan bijdragen.

Zo is deze viering niet alleen bedoeld als een afsluiting, maar tegelijk als een nieuw begin. Wij nodigen u van harte uit om daar deel van uit te maken.