Kerkenveiling ten bate van de St. Jeroenskerk op 27 oktober

Beste parochianen en andere belangstellenden,

‘Zomaar een dak boven wat hoofden ….’ wordt regelmatig
in de kerken gezongen. Een helder beeld van veilig samen komen
en om kerk te zijn in oude en vernieuwende betekenis.
En dat blijft, wanneer mensen komen voor de eucharistie,
voor vieringen, om te bidden, om inspiratie op te doen,
om zich te bezinnen, om te zoeken, om elkaar te ontmoeten.
De kerk blijft bestaan, wanneer de mensen bijdragen in de kosten,
die nou eenmaal gemaakt worden om de gebouwen, de inventaris en
de voorgangers te onderhouden.

Al vele jaren zijn de ‘St. Jeroen’ en de kerkhofkapel ruimten,
waar velen samen komen. Daartoe wordt ook dit jaar de kerkenveiling
georganiseerd; een onmisbare bron van inkomsten om het vieren en
ontmoeten mogelijk te maken.

Met respect voor al diegenen die de organisatie van de kerkenveiling
op zich nemen en ook met dank en waardering voor al diegenen die een
bijdrage leveren aan de kerkenveiling, nodig ik u allen uit, oud én jong,
om de komende kerkenveiling tot een succes te maken.
Alles moet wel onderhouden worden en daarmee is veel geld gemoeid.
Om dit te kunnen volhouden hebben we u nodig, oud en jong!

Van harte nodig ik u uit om uw bijdrage te leveren aan het in stand
houden van de ‘St. Jeroen’. Door uw medewerking aan de
Kerkenveiling op vrijdag 27 oktober vanaf  20:00 uur in Hotel Royal
is er zo’n uitgelezen kans.

Met elkaar beleven we een gezellige avond en u helpt tegelijk uw kerk vooruit.

Weet u trouwens dat een gift aan de kerk aftrekbaar is voor de belasting!
Interessant voor u én voor de kerk! Immers u kunt grotere bedragen geven,
die bij de belasting verrekend kunnen worden en de kerk wordt er beter en sterker door.

Graag tot de avond van de kerkenveiling,
met vriendelijke groet,

Theo Blokland, pastor

Hier kunt u een digitale versie van de catalogus kerkenveiling St Jeroenskerk 2017 vinden.