Start project SchuldHulpMaatje

Op woensdag 25 oktober reiken de pastores van de kerken uit Noordwijk, de wethouder Welzijn van Noordwijk en een vertegenwoordiger van de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje (MAAK LINK NAAR: https://schuldhulpmaatje.nl/) de eerste vier certificaten uit aan de eerste vier SchuldHulpMaatjes van Noordwijk. De overhandiging van de certificaten vindt plaats om 16:30 uur in de Duinzaal Maria ter Zee kerk in Noordwijk aan Zee.

Gestart met het begeleiden van mensen

Op dit moment hebben 4 SchulpHulpMaatjes de cursus afgerond en zullen daarvoor een certificaat ontvangen. Twee vrijwilligers staan te trappelen om de cursus te gaan volgen. De gecertificeerde SchuldHulpMaatjes zijn inmiddels gestart met de daadwerkelijke begeleiding van mensen. Zo gaat Noordwijk het gevecht in tegen mensen met bovenmatige schulden.

Het programma

16:00 uur: ontvangst genodigden met koffie/thee en iets lekkers
16:15 uur: welkom door Leo Salman, voorzitter Stichting Hulp in Noordwijk
16:20 uur: speech door Leo Salman over totstandkoming SchuldHulpMaatje-project
16:25 uur: speech van wethouder Welzijn Dennis Salman over de bijdrage van de gemeente
16:30 uur: officiële overhandiging certificaten aan 4 SchuldHulpMaatjes
16:45 uur: toost op de start van het project.
16:50 uur: drankje en een hapje.
17:30 uur: slot

Partijen vinden elkaar op schuldenproblematiek

De Diaconieën van de Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Noordwijk hebben in 2015 bij de gemeente Noordwijk aandacht gevraagd voor de schuldenproblematiek in Noordwijk.
Het gemeentebestuur was zelf net bezig met een nota over het Armoedebeleid in Noordwijk die in 2016 werd vastgesteld. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente, in het kader van dit beleid, voor de jaren 2017 en 2018 geld heeft vrijgemaakt voor de opleiding van SchuldHulpMaatjes.

Zelfredzaam en bewust maken

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En men mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij problemen met financiën. Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom is er ruime aandacht voor vroeg signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden weet te voorkomen is pas echt vrij.

Stichting Hulp in Noordwijk

Om het project in Noordwijk te kunnen starten moest een lokale organisatie onder de naam Stichting Hulp In Noordwijk worden opgericht die, na te hebben voldaan aan een aantal voorwaarden, lid is geworden van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje. Op deze basis kon er gebruik worden gemaakt van de informatie en opleidingen van de landelijke organisatie.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de kerken in Noordwijk, te weten:

  • Leo Salman (voorzitter),
  • Lidy Plaatzer – van Delft (secretaris) en
  • Trudy van Donk – van Geer (penningmeester)


Samen opgezet om samen er de schouders onder te zetten

De Stichting Hulp In Noordwijk is de verantwoordelijke organisatie voor het project SchuldHulpMaatje en is lid van de landelijke Vereniging. Het project is gezamenlijk met  de gemeente Noordwijk opgezet, de gemeente vervult een belangrijke rol in de uitvoering in de persoon van Adry Beugelsdijk als coördinator van het project in Noordwijk. Zij heeft daartoe een cursus gevolgd bij de landelijke organisatie.