Informatie avond voor de Eerste Heilige Communie

Zit uw zoon/dochter nu in groep 4 van de basisschool?Dan kunt uw kind deelnemen aan de Eerste Heilige Communie, dit jaar gepland op 10 juni 2018.

Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond over het voorbereidingstraject van de parochiekerken Maria ter Zee en Sint Jeroen in Noordwijk.

Om aan deze informatieavond deel te nemen is het nog niet van belang dat u al heeft gekozen of uw kind mee gaat doen, het gaat er om dat u dit na deze avond kunt beslissen.

Op deze avond willen we graag met u bespreken hoe het traject voor u en uw kind voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie zal verlopen. Met u wordt de aanpak besproken, de catechese, het project en de participatie van ouders hierin.

Wij gaan dit jaar op een nieuwe manier werken met een project waar ouders en kind samen in aanwezig zullen zijn. Daarom is het zeer aan te bevelen om naar de informatieavond te komen.

U bent van harte welkom op de informatieavond op:

Dinsdag 14 november 2017 om 20.00 uur, in de pastorie van de Sint Jeroen
(Van Limburg Stirumstraat 24)

Inschrijven voor de eerste communie kan vanaf 14 november. U krijgt hiervoor een inschrijfformulier.

Belangrijk is wel dat uw kind gedoopt moet zijn, wanneer uw kind nog niet gedoopt is wilt u dan contact opnemen met het secretariaat, tel. 071-3612590 of u kunt een mail sturen naar info@stjeroenenmariaterzee.nl

Graag tot ziens op 14 november, wij geven u dan op alle mogelijke vragen een antwoord.

Namens het pastorale team en de werkgroep Eerste Communie,

Karin de Kloet
karindekloet@live.nl
Werkgroep Eerste communie Noordwijk