De beheercommissie zoekt…

De beheercommissie van Sint Jeroen en Maria ter Zee

is op zoek naar enthousiaste mensen om het bestuur

te versterken. We zoeken een secretaris, penningmeester

en iemand die het beheer van de gebouwen op zich wil nemen.

 

Bent u die enthousiaste persoon, die: mee wil denken en mee wil doen!

 

Meldt u dan aan bij Marga Oostveen, parochiesecretariaat, 3612590.

of mail naar: sintjeroen@parochiesintmaarten.nl