Klik hieronder voor het nieuws uit onze gehele parochie Sint Maarten:
http://www.parochiesintmaarten.nl/Nieuws-Parochiebreed

  • De beheercommissie zoekt… De beheercommissie van Sint Jeroen en Maria ter Zee is op zoek naar enthousiaste mensen om het bestuur te versterken. We zoeken een secretaris, penningmeester en iemand die het beheer van de gebouwen op zich wil nemen.   Bent u die enthousiaste persoon, die: mee wil denken en mee wil doen!   Meldt u dan aan bij Marga Oostveen, parochiesecretariaat, 3612590. of mail naar: sintjeroen@parochiesintmaarten.nl    
  • Gevraagd! De koster groep is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om koster te worden in de Sint Jeroen-kerk. Dan kan de groep ‘op sterkte’ blijven! Een aantal taken van een koster zijn: het aansteken van de kaarsen, het klaarzetten van de wierook en algehele ondersteuning van uitvaart-, huwelijks- en zondagsvieringen. In overleg wordt er een rooster opgesteld en dan kan iedere koster ...
  • Informatie avond voor de Eerste Heilige Communie Zit uw zoon/dochter nu in groep 4 van de basisschool?Dan kunt uw kind deelnemen aan de Eerste Heilige Communie, dit jaar gepland op 10 juni 2018. Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond over het voorbereidingstraject van de parochiekerken Maria ter Zee en Sint Jeroen in Noordwijk. Om aan deze informatieavond deel te nemen is het nog niet van belang dat u al heeft ...
  • ALLERZIELEN IN ‘T LICHT
  • Jeroen in beeld en muziek – geannuleerd Helaas gaat de voorstelling van Rosa v.d. Vijver, ‘de Zandprinses’, rond de legende van Sint Jeroen in de R.K. Sint Jeroenkerk NIET door op 28 oktober. De voorstelling is verzet naar januari 2018. Graag delen met anderen svp.  
  • Start project SchuldHulpMaatje Op woensdag 25 oktober reiken de pastores van de kerken uit Noordwijk, de wethouder Welzijn van Noordwijk en een vertegenwoordiger van de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje (MAAK LINK NAAR: https://schuldhulpmaatje.nl/) de eerste vier certificaten uit aan de eerste vier SchuldHulpMaatjes van Noordwijk. De overhandiging van de certificaten vindt plaats om 16:30 uur in de Duinzaal Maria ter Zee kerk in Noordwijk aan Zee. Gestart met ...
  • Maria ter Zee Veiling 3 november Kom bieden op de Maria ter Zee veiling en help daarmee het dak van de Maria ter Zee kerk te renoveren! Recent is gebleken dat het dak dringend moet worden gerenoveerd. Daarmee is flink wat geld gemoeid. Vandaar dat dit jaar de Maria ter Zee Veiling helemaal in het teken van het dak staat. De “Maria ter Zee” is niet alleen een betekenisvol huis, ...
  • Kerkenveiling ten bate van de St. Jeroenskerk op 27 oktober Beste parochianen en andere belangstellenden, ‘Zomaar een dak boven wat hoofden ….’ wordt regelmatig in de kerken gezongen. Een helder beeld van veilig samen komen en om kerk te zijn in oude en vernieuwende betekenis. En dat blijft, wanneer mensen komen voor de eucharistie, voor vieringen, om te bidden, om inspiratie op te doen, om zich te bezinnen, om te zoeken, om elkaar te ontmoeten. De kerk blijft bestaan, wanneer ...
  • Bidden voor meer vrede in de wereld In de maand oktober zal op elke vrijdag in de Maria ter Zee kerk om 9.00 uur de rozenkrans worden gebeden voor meer vrede. Elke dag sterven op allerlei plekken in de wereld duizenden mensen door oorlog. Wanneer je in ons veilige Noordwijk over alle verschikkingen leest en het geweld op TV ziet voorbijkomen, dan lijkt het bijna wel een soort Derde Wereldoorlog in ...
  • Bijzondere vesperviering ter afsluiting van het Jeroensjaar … maar het Verhaal gaat door… Op dinsdag 7 november wordt in de St. Jeroenskerk om 19.00 uur een bijzondere vesperdienst gehouden. Daarmee wordt een periode afgesloten waarin is herdacht en gevierd dat Noordwijk sinds 1892, dus 125 jaar, (opnieuw) bedevaartplaats ter nagedachtenis van St. Jeroen is geworden. In dit Jeroensjaar zijn we op zoek gegaan naar de betekenis van St. Jeroen voor Noordwijk en ...