Elk jaar wordt in de veertigdagentijd een ‘dag van de ziekenzalving’ georganiseerd. Het is een dag van ontmoeting, gebed en ontspanning voor mensen uit Noordwijk en Voorhout e.o., die doorgaans niet zo makkelijk naar de vieringen in de parochiekerken kunnen komen, en die in hun levenssituatie wat extra aandacht en troost kunnen gebruiken. In het centrum van deze dag wordt het sacrament van de ziekenzalving toegediend aan hen die daar voor in aanmerking wensen te komen.

Deze dag wordt gehouden in Woonzorgcentrum ‘Jeroen’ in Noordwijk. Het programma is globaal:
09:30 u welkom, ontmoeting, koffie met krentenbrood
10:00 u feestelijke eucharistieviering
11:00 u koffie met iets lekkers,  drankje, hapje, lunch
14:00 u ziekenzalving, aansluitend lof/dankzegging
15:30 u thee
16:30 u afsluiting

In 2018 is de dag van de ziekenzalving op donderdag 8 maart.
Meer informatie via het secretariaat van St. Jeroen en Maria ter Zee: info@stjeroenenmariaterzee.nl