Noordwijk is in het rijke bezit van diverse koren en muzikale groepen:

Sint Jeroenskoor (dames en heren)

Dit koor luistert de weekendvieringen op in de Sint Jeroenskerk, soms alleen de dames of de heren, soms gezamenlijk. Tevens verzorgt dit koor de zang bij de trouw- en rouwdiensten. De repetitie wordt gehouden op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het parochiecentrum van Sint Jeroen. Het geheel staat onder leiding van de heer C. Borger (al 40 ! jaar).

koorjeroen

Maria ter Zeekoor (dames en heren)

De vieringen in de Maria ter Zeekerk worden door dit koor ondersteund. De leiding is in handen van de Noordwijkse dirigent Rens Tienstra. Meestal zingen afwisselend de dames of de heren, maar minstens eenmaal per maand wordt er gezamenlijk gezongen. Daarnaast verzorgt het koor voor de muzikale begeleiding bij rouw- en trouwdiensten. Het repertoire omvat alle soorten van religieuze gezangen, van eenstemmige liederen in het Nederlands, Latijn of andere talen tot grote vierstemmige missen van bekende en onbekende componisten. Naast de gewone vieringen zijn met name de grote feesten als Kerstmis en Pasen muzikale hoogtepunten voor het koor, waar met veel enthousiasme voor gerepeteerd wordt.

De repetities vinden plaats in de Maria ter Zeekerk op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Na afloop wordt er gezellig nog wat geborreld en eenmaal per maand is er “soosavond”. Contactpersoon: mevrouw Helma Zuidhoek, tel. 071-3616479.

Maria ter Zeekoor

Meanderkoor
Het meanderkoor is een interparochieel koor, op dit moment bestaande uit 34 enthousiaste leden ( 30 vrouwen en 4 mannen ) dat diverse keren per jaar de weekenddienst in beide kerken verzorgt en wat er verder nog aan aanvraag komt.
Tevens wordt er regelmatig gezongen tijdens gezinsvieringen ( b.v. Palmpasen, Kerstmis, Jerusalem op stelten ) en bij oecumenische vieringen, Internationale Vrouwendag, korenfestivals ( de Kerstwandeling en de Open Tuinendagen ), Kerstvieringen voor de Ouderbonden, de Zonnebloem, het ziekentridium en af en toe een huwelijksviering, kortom een zeer gevarieerd programma.

Ons repertoir bestaat naast liederen in het nederlands ook uit o.a. engelse, duitse, franse, sri-lankese, oekrainse, poolse en filipijnse liederen. We zingen o.a. gospels, Taizé, Iona, H.Oosterhuis, musical etc. Met elkander meanderen we door de muziek !

De repetitie is elke donderdagavond in de Maria ter Zeekerk ( zij-ingang) van 20.00 u tot 22.00 u. ( niet in de maanden juli en augustus )

meanderkoor

Scola Gregoriana Noordwijk
De Scola Gregoriana werd enkele jaren geleden opgericht door Cees de Haas, oud-dirigent van het Maria ter Zee-koor te Noordwijk. De groep bestond en bestaat nog steeds uit een selectie van de herengeleding van het Maria ter Zee-koor. Sinds 2010 is Rens Tienstra, onder andere student in het Gregoriaans bij dr. Richard Bot aan het Conservatorium van Amsterdam en dr. Marcel Zijlstra aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, dirigent van deze Scola. In 2010 nam de Scola ook deel aan een masterclass van dr. Bot. De Scola zet zich in voor het behoud van het gregoriaans en haar vele tradities, en hoopt door haar activiteiten een beeld te kunnen schetsen van een roemrijke muzikale traditie. De Scola zingt traditiegetrouw compleet gregoriaanse vieringen op de eerste Zondagen van de Advent (begin van het kerkelijk jaar, de Zondag Levavi, voorbereidingstijd op Kerstmis) en de Veertigdagentijd (voorbereidingstijd op Pasen); deze vieringen – overigens in het Nederlands gesproken en gelezen – worden gehouden in de Maria ter Zee-kerk te Noordwijk, onderdeel van de R.K. parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee. Daarnaast zingt de Scola op andere daarvoor uitgekozen dagen een deel van de viering in het gregoriaans.
Hoogtepunten uit het repertoire zijn o.a. het gregoriaanse Stabat Mater, Te Deum, O-antifonen, de vele Alleluia’s en meer. Als toekomstproject wordt gewerkt aan uitvoering van het proprium en orinarium voor het feest van Noordwijks lokale heilige, Sint Jeroen.

foto Schola Gregoriana

Barth-Westenwind
Dit jongerenkoor repeteert op maandag in Voorhout (de Roef) van 19.45u tot 21.15u. Dirigent is van Maarten van Wijk. Contactpersoon:Marijke van der Hulst: barth-westenwind@live.nl

Kinderkoor
Momenteel zijn er twee enthousiaste parochianen bezig met het opzetten van een kinderkoor. Kent u kinderen die graag willen zingen? Meld het bij het secretariaat: 071-3612590.