Deze jongeren werken actief mee in de mis. Ze halen kaarsengeld op, staat met kaarsen en mogen de tafel klaarmaken.

Sint Jeroen

Voor de vieringen in de Sint Jeroenskerk wordt een beurtenlijst opgesteld zodat je weet
wanneer je aan de beurt bent.
Meer informatie: de heer D. Vliegen, tel. 071-3613114

Maria ter Zee

Meer informatie en beurtenlijsten: de heer D. Vliegen, tel. 071-3613114