Op verschillende wijzen wil onze geloofsgemeenschap mensen nabij zijn, die rouwen om het verlies van een dierbare. Allereerst wordt alle medewerking en zorg verleend bij de viering van de uitvaart. Daartoe kunt u zelf of met tussenkomst van een uitvaartonderneming contact opnemen met het secretariaat. Op onze website wordt het overlijden aangekondigd op de homepage van onze parochiekern. Na de uitvaart ontvangt u bericht waarin ondermeer wordt aangegeven op welke wijze de overledene een bepaalde periode in de vieringen wordt herdacht.

ALLERZIELEN IN HET LICHT

In onze geloofsgemeenschap is het een traditie dat eenmaal per jaar – 2 november – alle overledenen worden herdacht. Tijdens de viering van Allerzielen om 19:00 uur worden in het bijzonder allen herdacht, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Gedurende het jaar worden zij in herinnering gehouden, mede door een kruisje met de naam van de dierbare overledene, dat op het herinneringsbord in de kerk hangt.

Op 2 november kan dat kruisje mee naar huis worden genomen. Diezelfde avond wordt ‘Allerzielen in het licht’ gevierd. Naast de viering in de kerk van St. Jeroen is de begraafplaats extra open van 19:30 tot 22:00 uur voor iedereen die iemand wil gedenken. De begraafplaats is sfeervol aangekleed en in stemmig licht gebracht. Er zijn verschillende activiteiten, waarmee de bezoekers hun eigen gestorvenen kunnen gedenken. Bij de ingang kun je een kaars ontvangen om op het graf te zetten.

In de kapel kan een foto worden geplaatst met de kaars of een lichtje bij Maria worden aangestoken. Mensen kunnen een naam opgeven, die wordt opgenomen in een eindeloos gezongen litanie van de gestorvenen. Op verzoek wordt een graf gezegend. Er worden gedichten voorgedragen; men kan luisteren naar muziek en zang.

Omdat het fris kan zijn in november is er koffie, thee, chocolademelk en bisschopswijn om warm te blijven. Iedereen is welkom, ook als de eigen doden niet hier begraven zijn.

‘Allerzielen in het licht’ is een samenwerkingsproject van de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee en de Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Noordwijk.

DSC_0397 1