Het Sint-Jeroensbeeldje
Op initiatief van pastoor W. Kleijn wordt vanaf 1996 Ieder jaar aan een parochiaan die zich als vrijwilliger gedurende een reeks van jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de parochiegemeenschap het Sint-Jeroensbeeldje uitgereikt. Het beeldje is inmiddels op verschillende manieren vorm gegeven. De uitreiking vindt plaats tijdens het St. Jeroensfeest op de eerste zondag in september.

Ontwerp door Patrick Loti, een kunstenaar uit Oeganda
Ontwerp door een kunstenaar uit Sri Lanka
‘St. Jeroen en gezellen’, ontwerp: Luc de Langen
2017 Rina van den Berg-de Haas
2016 Karin de Kloet – van Velzen
2015  Piet Augustinus Piet van der Ploeg

2014
Nelly Vink-Oostveer en Marius Sanders (namens schoonmakers- en koperpoetsgroep)
2013 Ria Waelpoel
2012
Sint-Jeroensbeeldje 2012
Jan van Eeden
2011
Nol en Irma Knijnenburg  (Nol Knijnenburg is twee dagen later overleden)
2010  Wim Kleijn (oud-pastoor)
2009 Piet Augustinus
2008
Co van den Berg
2007
Margriet Schipperijn-Girisch
2006
Fam. Hoogeveen, Cor & Ria, George, Marieke, Corine en Jaap
2005
Karel Verweij
2004 Frans van Schooten
2003 Lena Hoogeveen-Langeveld
2002 Joop van Tulder
2001 Jan Mesker en Toon Westgeest
2000 Jaap en Liesbeth van Went-Geerlings
1999
Wil Altena-van Reisen
1998 Fam. Verkade, Jan & Carin, Johan, Eric en William
1997
A. Beugelsdijk-Brederode
1996 Geek Slats