OVERLEDENEN

Op 17 oktober hebben wij de klok geluid voor:

 

  Tiny Caspers-van den Burg

 kruis-duin
 Zij woonde in Huize Jeroen
 *   13 december 1928                                               † 16 oktober 2017
 De afscheidsviering wordt gehouden op vrijdag 20 oktober om   10.00   uur vanuit de Kerkhofkapel

Alle overleden parochianen in 2017


De kerkklokken luiden om de parochianen te attenderen op vieringen en hen uit te nodigen naar de kerk te komen.

Dat is de meest bekende reden dat de klokken luiden.
Soms twee of drie tegelijk, wanneer het een feestelijke viering betreft.

Maar er luidt ook een klok bij andere gelegenheden.
Als een kind gedoopt wordt, dan wordt de ‘doopklok’ geluid,
nu om mee te delen dat de parochiegemeenschap verblijd is,
omdat een kind bij de gemeenschap van Jezus is gekomen.

Ook luidt de klok om 12.00 uur wanneer een parochiaan is overleden.
De parochie stelt haar leden op de hoogte van dit gebeuren
om de overledene in gebed te gedenken,
om de nabestaanden te kunnen troosten en nabij te zijn.
Daarom is het fijn dat wanneer deze klok luidt
iedereen meteen op de website van de parochie kan zien, wie overleden is.
Tenslotte luidt de klok bij de uitvaart,
nu vooral bedoeld om de overledene aan te bevelen bij God in de hemel.