OVERLEDENEN

Op 29 mei luiden wij de klokken voor:

 

 Kees Verkade

 kruis-duin
 Hij woonde in de Vinkenlaan
*  29 oktober 1933                                                 † 27 mei 2017
 De uitvaartviering wordt gehouden op woensdag 31mei om 11.00 uur in de Sint  Jeroenskerk

Op 29 mei luiden wij de klokken voor:

 

 Nel Alkemade-van Rijn

 kruis-duin
 Zij woonde destijds aan de Zwarteweg
*  5 september 1935                                                 † 27 mei 2017
 De uitvaartviering wordt gehouden op donderdag 1 juni om 13.30 uur in de Sint  Jeroenskerk

Overleden parochianen in 2017

De kerkklokken luiden om de parochianen te attenderen op vieringen en hen uit te nodigen naar de kerk te komen.

Dat is de meest bekende reden dat de klokken luiden.
Soms twee of drie tegelijk, wanneer het een feestelijke viering betreft.

Maar er luidt ook een klok bij andere gelegenheden.
Als een kind gedoopt wordt, dan wordt de ‘doopklok’ geluid,
nu om mee te delen dat de parochiegemeenschap verblijd is,
omdat een kind bij de gemeenschap van Jezus is gekomen.

Ook luidt de klok om 12.00 uur wanneer een parochiaan is overleden.
De parochie stelt haar leden op de hoogte van dit gebeuren
om de overledene in gebed te gedenken,
om de nabestaanden te kunnen troosten en nabij te zijn.
Daarom is het fijn dat wanneer deze klok luidt
iedereen meteen op de website van de parochie kan zien, wie overleden is.
Tenslotte luidt de klok bij de uitvaart,
nu vooral bedoeld om de overledene aan te bevelen bij God in de hemel.