catecheseVoor de kinderen die hun eerste communie hebben gedaan is er de mogelijkheid om met elkaar verder te “leren”, op een speelse manier die bij de kinderen past. De kinderen worden persoonlijk uitgenodigd en een groep enthousiaste ouders staat weer klaar om hen te begeleiden. De voorbereiding gebeurt aan de hand van een aantal catecheseprojecten, zie hieronder.

Catecheseprojecten

Groep 5 najaar: PROJECT ALSJEBLIEFT!
Inhoud: Bij de eerste communie ging het over samen delen. Nu gaan we echt iets voor anderen doen, iets met anderen delen. Centraal in dit project staat de landelijke Actie Schoenendoos, waarbij de kinderen een schoenendoos vullen voor een kind in een arm land ergens in de Derde Wereld. Elk jaar staat er een speciale actie centraal zoals de Actie Schoenendoos of de Voedselbank.

Groep 5 voorjaar: PROJECT DANK JE WEL!
Inhoud: Je voelt je dankbaar dat je hier geboren bent, eten genoeg hebt, gezond bent, dat je speelgoed hebt, dat er overvloed is. In dit project gaat het om de dankbaarheid voor de gewone, dagelijkse dingen en de dankbaarheid voor al het mooie in de natuur, in Gods schepping. Daarnaast staan we stil bij al die mensen en kinderen die zoveel niet hebben.

Groep 6 najaar: PROJECT LUISTER EENS!
Inhoud: Luisteren naar anderen en naar God is een belangrijk aspect van ons geloof. In dit project laten we zien hoe moeilijk het is ├ęcht goed naar andere mensen te luisteren. Hoe moeilijk is het dan wel niet om naar God te luisteren. Daarvoor moet je stil worden in jezelf. We mediteren wat en maken kennis met diverse vormen van bidden.

Groep 6 voorjaar: PROJECT HIER BEN IK!
Inhoud: In je geloof kun je steun en troost vinden voor wat moeilijk is of niet goed gaat in je leven (ziekte, verlies, lijden, dood, enz.). Hoe gaan de kinderen daar zelf mee om? Hoe gaan oudere mensen daarmee om? We brengen een bezoek aan ouderen om hun verhaal te horen en ook iets voor hen te doen.

Groep 7 najaar: PROJECT KERK IS LEUK!
Inhoud: Bij de kerk horen, geloven is soms best moeilijk. Zeker voor kinderen en jongeren. In dit project willen we laten zien wat er allemaal aan vrijwilligerswerk in onze parochies gedaan wordt en hoeveel plezier deze mensen daaraan beleven. Ook doen we zelf mee met een stukje vrijwilligerswerk om zo te ervaren dat kerk ook leuk en gezellig kan zijn.

Groep 7 voorjaar: PROJECT MIJ EEN ZORG!
Inhoud: Bij de kerk horen, geloven betekent ook dat je een stukje zorg en verantwoordelijkheid hebt voor anderen, voor hoe het in onze maatschappij reilt en zeilt. We laten zien wat er in onze parochies en in ons dorp door en vanuit de kerk allemaal gedaan wordt voor bijvoorbeeld zieken, vluchtelingen, gehandicapten, enz.

De kinderen van groep 6 van de kindercatechese zijn drie keer bij elkaar gekoen rond het thema ‘Luisteren.’ Zondag 18 novemer kwamen ze naar de kapel op het kerkhof. Ze hebben gebeden en lichtjes aangestoken en ook een wandeling op het kerkhof gemaakt.