EERSTE COMMUNIE-VOORBEREIDING

eerste-communie-kinderenSamen met de ouders willen we als parochiekern de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen, voorbereiden op het sacrament van de eucharistie. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Na het doopsel is het de tweede stap van het opgenomen worden in de gemeenschap van onze kerk.

Bij hun Eerste Communie mogen de kinderen voor het eerst mee aan tafel en ontvangen het Heilig Brood.

Breken en delen, het centrale thema in Jezus’ leven, hopen we aan de kinderen te kunnen overbrengen. Zo willen we de herinnering aan het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus levend houden.

Het duurt nog even maar in het voorjaar van 2017 kunnen alle kinderen die dit schooljaar in groep 4 zitten hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Samen met de ouders willen we de kinderen voorbereiden op het sacrament van de eucharistie waarbij we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Inmiddels zijn de aanmeldingsformulieren op alle scholen uitgedeeld. Het aanmeldingsformulier kunt u ook op onze website vinden.

Zit uw kind in groep 4 noteert u dan alvast de datum van onze eerste bijeenkomst in uw agenda.  Woensdag 9 november om 18.30 uur worden alle kinderen met hun ouders verwacht in het parochiecentrum Sint Jeroen.

Binnenkort worden de aanmeldingsformulieren via de scholen weer verspreid.

Klik hier voor de jaaragenda Communie 2017

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

communie 2015

Eerste Communie 2015