doop2Sacrament van het doopsel

Door het sacrament van het Doopsel worden kinderen opgenomen in de gemeenschap van Jezus en daarmee in onze parochiegemeenschap. Door het gebruik van doopsymbolen als water, zalf en licht, wordt aangegeven dat je van de duisternis naar het licht gaat, door het water van de dood naar het land van het leven. In onze parochie worden veelal kinderen gedoopt, waarbij tegenwoordig wordt gewacht tot de hele familie hierbij aanwezig kan zijn. Bij het doopsel is er altijd sprake van opname in het leven van Jezus en in de gemeenschap van de kerk. Daarom heeft het de voorkeur dat er meerdere kinderen in één viering gedoopt worden.

Om u voor te bereiden op de doop, bezoekt u een doopgespreksavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt de betekenis van het sacrament verklaard en kunt u met andere ouders hierover in gesprek gaan. Bovendien krijgt u informatie over de doopviering.

Ook jongeren en volwassenen kunnen gedoopt worden. Zij volgen een aparte voorbereiding. Neem hiervoor contact op met het parochiesecretariaat.

Doopsymbolen

Tijdens de doop wordt gebruik gemaakt van vele doopsymbolen. Hieronder volgt een uitleg van de doopsymbolen.

Water:

In de betekenis van de doopwassing met water spelen drie eigenschappen van water een rol. Ten eerste de eigenschap dat water essentieel is voor leven. Daarom kan water symbool staan voor leven, en voor een geboorte tot een nieuw leven. Ten tweede is water ook levensbedreigend. Zo kan het symbool staan voor de vernietiging van het oude leven. Ten derde heeft water de eigenschap dat het reinigt. Zo kan water symbool staan voor de reiniging van het kwade en van de zonde.

Olie/zalf:

Olie en zalf hebben de eigenschap dat ze doordringen in de huid, en zo kunnen ze symbool staan voor de gave van de Geest die in ons woont. Daarnaast hebben olie en zalf de eigenschappen dat ze de huid soepel maken, minder vatbaar voor verwondingen. Ook deze eigenschappen maken olie en zalf geschikt om de werkzaamheid van de Geest te symboliseren: de Geest is God die in ons woont en ons sterk maakt van binnenuit.

Wanneer wij gedoopt worden, worden wij ook tot ‘gezalfden’ gemaakt: christenen, opdat ook wij leven uit de kracht van de Geest en delen in het koningschap, profeetschap en priesterschap van Christus. De drie termen staan voor de hele mens: de priester is degene die bidt, die viert en lofprijst, de koning is degene die bestuurt, het leven inricht, en de profeet is degene die verkondigt en onderricht.

Licht:

Kaarslicht geeft warmte en licht, en heeft de mooie eigenschap dat het doorgegeven kan worden. In het doopritueel wordt de doopkaars aangestoken aan de paaskaars (eventueel via de huwelijkskaars van de ouders). Daarna kunnen de andere aanwezigen hun kaarsje aansteken aan de doopkaars. Zo wordt gesymboliseerd dat wij het licht krijgen van Christus en op onze beurt een licht voor anderen willen zijn.

Witte kleding:

symboliseert het nieuwe leven in de Geest: “Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleedt.” Wit is bovendien de kleur van reinheid, onbedorvenheid, smetteloosheid en feest.