Het H. Vormsel, wat is dat?

Het vormsel maakt het doopsel af

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd. Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).

Vol van de heilige Geest

Zo hangen doopsel en vormsel onlosmakelijk samen, de overeenkomsten zijn groot. Bij het vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de heilige Geest. Jezus was zelf volwassen toen Hij door Johannes gedoopt werd met water. Daarbij overkwam Hem tegelijk de heilige Geest. We noemen Jezus: de Christus, de Gezalfde. Chrisma, de elk jaar opnieuw door de bisschop gewijde zalf, is hét teken van de heilige Geest: wij mogen zo voluit christen zijn. Gevormd worden we door alles wat we in het leven ervaren, door ieder die we ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is hiervan de verdieping: ons geloof wil het fundament zijn dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

Vuurdoop

Jaarlijks vindt in Rotterdam op de zaterdag vóór Pinksteren de Vuurdoop manifestatie plaats, bedoeld voor alle tieners uit het Bisdom die in dat jaar het H.Vormsel hebben of zullen ontvangen.

Inschrijven vormsel 2017/2018

Informatie voor alle kernen behalve de Pancratius – Sassenheim (zij hebben een eigen traject):

Als uw zoon/dochter dit jaar in groep 8 zit, ontvangt u rond de herfstvakantie via de RK-basisscholen/per brief/per mail, een uitnodiging voor de parochiebrede informatieavonden op woensdag 15 november 19.00 uur in de Maasgaarde te Noordwijkerhout en dinsdag 21 november 19.00 uur in de Roef te Voorhout.
Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Graag nodigen wij alle geïnteresseerde ouders mét hun zoon/dochter uit om een van deze twee avonden bij te wonen. Beide dagen zal dezelfde informatie worden gegeven. U hoort van alles over wat we gaan doen.
U krijgt de voorbereidingsdata te horen, die zijn per kern deels verschillend (de inhoud hetzelfde).
En voor de ouders: u kunt deze avond uw voorkeur opgeven voor een van de hulptaken (wij verwachten hulp van iedereen), neem dus uw agenda mee….

Meer informatie: uitnodiging informatieavond vormsel 2018
Op onze website van de parochie komt straks meer informatie: www.parochiesintmaarten.nl

Namens alle vormselwerkgroepen,

Pastor Marion Claassens