Vormsel

Het H. Vormsel, wat is dat?

Het vormsel maakt het doopsel af

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd. Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).

Vol van de heilige Geest

Zo hangen doopsel en vormsel onlosmakelijk samen, de overeenkomsten zijn groot. Bij het vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de heilige Geest. Jezus was zelf volwassen toen Hij door Johannes gedoopt werd met water. Daarbij overkwam Hem tegelijk de heilige Geest. We noemen Jezus: de Christus, de Gezalfde. Chrisma, de elk jaar opnieuw door de bisschop gewijde zalf, is hét teken van de heilige Geest: wij mogen zo voluit christen zijn. Gevormd worden we door alles wat we in het leven ervaren, door ieder die we ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is hiervan de verdieping: ons geloof wil het fundament zijn dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

Vuurdoop

Jaarlijks vindt in Rotterdam op de zaterdag vóór Pinksteren de Vuurdoop manifestatie plaats, bedoeld voor alle tieners uit het Bisdom die in dat jaar het H.Vormsel hebben of zullen ontvangen.

 

AANMELDINGSFORMULIER VORMSEL

 (graag digitaal invullen en mailen naar: info@stjeroenenmariaterzee.nl)

Ondergetekende          : Dhr./Mevr…………………………………………………………………

Adres                          : ……………………………………………………………………………

Postcode/Plaats          : ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer         : …………………………………. Mobiel nummer:……………………………….

Email adres ouder      : ……………………………………………….. (alle communicatie gaat per email!!!)

Email adres kind         : ………………………………………… (zij krijgen hun eigen mails)

 

Geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter op voor de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel.(definitieve aanmelding doen de jongeren zelf aan het einde van de voorbereiding)

Roepnaam + achternaam van het kind : ……………………………………………………….

Doopnamen van het kind        : ……………………………………………………………………………….

Geboren op: ……………………….  te  …………………………………………………………….

Gedoopt op: …………… in de parochie (naam en plaats) ……………………………………………..

(deze info moeten wij hebben om het vormsel in het doopboek op te laten nemen, bij doop buiten onze eigen parochie graag z.s.m. een doopbewijs (niet die leuke dooporkonde, maar een speciaal kaartje) aanvragen bij de doopparochie en dit aan ons geven)

Eerste Heilige Communie in: (jaar)……….. en parochie (naam en plaats) …………………………….

School ……………………………………..…plaats…………………………………………………..

 

Ik maak binnen één week na het e-mailen van dit formulier €15,– over naar bankrekening NL73ABNA0524269017 t.n.v. Parochie St. Maarten, o.v.v.:‘vormsel’ + de naam van de vormeling,als bijdrage in de kosten (hiervoor krijgt u het projectboek, een herinnerings cadeau en worden de toegang voor de vuurdoop en de bus erheen betaald).

Mochten de kosten een probleem vormen, neemt u dan contact met ons op.

Dit formulier mailen naar: info@stjeroenenmariaterzee.nl