Terwijl het parochiebestuur zich richt op alle zaken die het belang en welzijn van de gehele parochie aangaan, is er ter plekke in de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee een commissie beheer. Deze groep parochianen draagt zorg voor een goed en verantwoord beheer van alle gebouwen en de financiƫn, gericht op de kern Sint Jeroen en Maria ter Zee. In samenspraak met en eindverantwoordelijkheid van het parochiebestuur, stellen ze alle daden, die nodig zijn het beheer uit te voeren.

LEDEN VAN DE BEHEERCOMMISSIE

Voorzitter:
Mevrouw C.J.G. Vliet-Vlieland-de Wit
Fam.vlietvlieland@casema.nl

Penningmeester:
vacant

Secretaris:
vacant

Lid, Maria ter Zee kerk:
De heer C. Spruijt
mijkencees@ziggo.nl

Lid, Sint Jeroenskerk:
Mevrouw M. Oostveen-Overdijk
marga@stjeroenenmariaterzee.nl

Adviseur:
De heer H. Duivenvoorden
haroldduivenvoorden@parochiesintmaarten.nl