Frans de Lincel 55 jaar koorzanger St. Jeroenskoor – zondag 26 november 2017

Een verrassing voor koorzanger Frans de Lincel. Pastoor Blokland maakte tijdens de eucharistieviering bekend dat Frans voor zijn 55-jarig lidmaatschap van het parochiekoor St. Jeroen een speldje met daarop het getal ’55’ van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging heeft ontvangen. Het speldje past uitstekend bij het lintje dat Frans al eerder heeft ontvangen. Bij dit eerbetoon paste natuurlijk ook een bloemetje. Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

Sint Maartenviering in de St.-Victorkerk – Noordwijkerhout – zondag 12 november 2017

Parochie Sint Maarten viert dit jaar zijn eerste lustrum. De St.-Victorkerk bestaat 165 jaar en is het komend jaar tevens de hoofdkerk van de parochie. Het voltallige pastorale team ging voor in deze eucharistieviering. Om het diaconale karakter van de parochie tot uitdrukking te brengen zijn parochianen opgeroepen houdbare levensmiddelen mee te nemen. Jongeren van M25 brachten de gaven ten behoeve van de voedselbank tijdens de offerande naar voren.
Na afloop was er een feestelijk samenzijn met koffie/thee en iets lekkers in het Victorhuis.

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroensvespers tevens afsluiting van jubileumjaar Noordwijk 125 jaar bedevaartplaats – dinsdag 7 november 2017

Op dinsdag 7 november werd in de St.-Jeroenskerk de Jeroensvespers gezongen door de Schola Gregoriana o.l.v. Rens Tienstra. Een aantal liederen werden gezongen door het Maria ter Zeekoor o.l.v. Mart Binnendijk. Voorganger was pastoor Theo Blokland. Ook kardinaal Simonis woornde de dienst bij. De viering vormde tevens de afsluiting van het jubileumjaar Jeroen-Noordwijk-125 jaar bedevaartplaats. Tijdens de verschillende activiteiten gedurende dit jaar is er geld ingezameld voor het goede doel: Het Vergeten Kind. Aan Kim de Witte, vertegenwoordigster van deze organisatie, kon een cheque ter waarde van € 6 250,- worden overhandigd.        Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Franciscusviering en dierenzegening met het zangkoor van de Bronckhorstschool – zondag 1 oktober 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Bezoek aan de abdij van Egmond – donderdag 21 september 2017

Na de Lauden in de St.-Jeroenskerk stapten 66 deelnemers in de bus ter beschikking gesteld door Koninklijke Beuk voor de dagtocht, in samenwerking met de KBO, naar de abdij van Egmond. Na een kop koffie/thee in het bezoekerscentrum van de abdij was het tijd om het middaggebed met de monniken in de abdijkapel bij te wonen. Na de lunch was er een rondleiding in drie groepen over het abdijterrein en de kaarsenmakerij. Tegen het einde van het bezoek werd aan de prior een cadeau overhandigd: een ingelijste versie van de leporello over het zevenluik van St.-Jeroen in onze kerk. Het krijgt vast een prominente plek in de Jeroen van Noordwijkzaal in de abdij.            Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Maria ter Zeefeest – zondag 10 september 2017

Op zondag 10 september vierde Maria ter Zee als opening van het nieuwe seizoen het jaarlijkse patroonfeest. Aan het eind van de drukbezochte viering werden zes dames van het Maria ter Zeekoor gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap: Nel Langendijk, Corry van Bohemen, Alice van den Berg, Marian van Bohemen, Joke de Haas en Clara Warmenhoven.   Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

St. Jeroensfeest – zondag 3 september 2017

In dit jubileumjaar vierde de parochiekern het traditionele St.-Jeroensfeest op de eerste zondag in september. Voorgangers waren de pastores Theo Blokland en Marion Claassens. Muzikale medewerking werd verleend door het St. Jeroenskoor, versterkt met projectzangers, en fanfare Excelsior. De relieken van St. Jeroen werden aan het begin van de dienst door de kerk gedragen en opgesteld vóór het liturgisch centrum. Heel uniek dit jaar: de relieken uit de abdij van Egmond, twee ribben, werden ook meegedragen en voor de reliekschrijn opgesteld.
Tegen het einde van de dienst was de uitreiking van het St.-Jeroensbeeldje. Dit keer aan Rina van den Berg-de Haas, vele jaren vrijwilligster in de Maria ter Zeekerk. Na afloop van de dienst werd het St. Jeroensfeest op het Verkadeplein voortgezet. Wie wilde kon op de tonen van Kleintje Pils met een voor de gelegenheid speciale valk op de foto.       Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroensommegang – zondag 20 augustus 2017

De tocht was dit jaar een bijzondere belevenis. Sinds twintig jaar bestaat deze tocht al op de vroege zondagmorgen. Maar dit jaar vieren wij ‘Jeroen – Noordwijk – 125 jaar bedevaartplaats’. En voor het eerst in de geschiedenis van Jeroensommegang ‘nieuwe stijl’ konden wij naar het Jeroensveld (of Martelveld) op landgoed Calorama gaan! Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Meer dan 90 deelnemers deden dit keer aan de tocht mee. Zij zagen hoe twee Jeroenskaarsen op het Jeroensveld werden aangestoken: éen bestemd voor de Oude Jeroenskerk, één voor de RK Jeroenskerk. De kaarsen werden naar beide kerken overgebracht en opnieuw aangestoken.
In de RK Jeroenskerk konden de deelnemers aan de tocht zien dat vóór de reliekschrijn in het St.-Jeroensaltaar het kistje met de twee ribben afkomstig uit de abdij van Egmond stond opgesteld. Ook een uniek moment!

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Monniken uit Egmond te gast in Noordwijk – donderdag 17 augustus 2017

17 augustus is de officiële feestdag van St.-Jeroen, maar het patroonsfeest wordt pas op de eerste zondag in september gevierd. In het kader van het jubileumjaar Jeroen – Noordwijk – 125 jaar bedevaarplaats kwam een delegatie van 14 monniken van de abdij van Egmomd op 17 augustus op bezoek in Noordwijk. Een heel bijzonder cadeau voor één dag: de twee ribben van Jeroen die in de abdij worden bewaard kregen een plaats vóór de reliekschrijn van de kerk. Onder leiding van Hein Verkade bezochten de monniken het landgoed Caloram om op het Jeroensveld een korte overweging met gebed te horen. Daarna nam Hein de groep mee langs de St.-Pietersbrug en de Voorstraat naar de Oude Jeroenskerk.
Om 17.00 uur werd in de RK St.-Jeroenskerk een eucharistieviering gehouden waarin pastoor Theo Blokland, abt Gerard Mathijsen en twee concelebranten voorgingen. Ook emeritus kardinaal Simonis was hierbij aanwezig. Na de viering was er gelegenheid voor ontmoeting tussen de monniken en parochianen en andere belangstellenden. Na een toelichting bij het zevenluik in de doopkapel en een eenvoudige maaltijd trokken de monniken weer terug naar Egmond. De band Egmond-Noordwijk is na deze ontmoeting flink verstevigd!

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroen 125 – viering en feest in Woonzorgcentrum Jeroen – 25 juli 2017

Een viering en een ouderwets gezellige dag! In de viering ging pastoor Owel voor. De muzikale ondersteuning was door het St. Jeroenskoor o.l.v. Cees Borger. Na de viering was er een gezellig koffieuurtje met speciale jubileumgebakjes. Later in de middag was er een muzikaal programma verzorgd door cabaretier Harald Veenstra. Hij zong een heel herkenbaar repertoire met liedjes van Wim Sonneveld en Toon Hermans. De stemming zat er goed in!      Alle foto’s    Google+

Deze diashow vereist JavaScript.

Opening tentoonstelling ‘Inspiratie, bezinning en ontmoeting’ – zaterdag 8 juli 2017

Burgemeester Rijpstra van Noordwijk opende die dag de bijzondere tentoonstelling ‘Inspiratie, bezinning & ontmoeting’. Onder leiding van de bekende icoonschilder Piet van der Ploeg en kunstzinning therapeut Marije Groenewoud zijn zowel geïntereseerde volwassenen als leerlingen van het Leeuwenhorst College en het Northgo College aan het werk gegaan. Het resultaat is een serie schilderijen, iconen en keramiek van een verrassende kwaliteit. Piet van de Ploeg: “Het algemene niveau van de ingeleverde werken is hoog en we kunnen dan ook spreken van een geweldige expositie. Iedereen heeft hieraan veel plezier beleefd en inspiratie opgedaan.” De inzendingen werden per leeftijdscategorie door een vakjury op hun creativiteit beoordeeld. Deze jury bestond naast Piet van der Ploeg uit de beeldend kunstenaars Daniël Tavenier en Kees Putman. De winnaars hebben een mooie prijs in ontvangst genomen.

Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

‘Op reis met Jeroen’ – openluchtviering op het Jeroensveld – Calorama – zondag 2 juli 2017

Dit jaar is de Maria ter Zeekerk de hoofdkerk van de parochie Sint Maarten. Omdat dat gelijk valt met het jubileumjaar ‘Noordwijk 125 jaar bedevaartplaats’ is er gekozen voor een unieke locatie: het Jeroensveld op het landgoed Calorama.
Het werd op zondag 2 julie een heel bijzonder evenement. Diaken Bertijn Prins gaf als verteller deze interactieve ochtend vorm. De kinderkoren uit de parochie Sint Maarten hadden hun krachten gebundeld en zorgden voor muzikale ondersteuning.
Een heel spectaculair onderdeel van de viering was de vlucht door valken die over het aanwezige publiek scheerden.
Geheel in de traditie werd er na de viering met elkaar koffie/thee gedronken en gegeten.

Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Pastoor Theo Blokland 75 jaar – zaterdag 1 juli 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Onthulling naambordje St. Jeroensbrug – woensdag 14 juni 2017

De vijf ‘heilige’ bruggen in Noordwijk-Binnen zijn meer zichtbaar geworden. Op woensdag 14 juni werd het eerste naambordje bij de St. Jeroensbrug, hoek Voorstraat/Westeinde onthuld. Aanwezig waren hierbij Leny Zoetendaal, CDA-raadslid en indiener van een motie over dit onderwerp. Verder: wethouder Dennis Salman, pastoor Theo Blokland, oud-CDA-fractievoorzitter Jan de Ridder en Ard Pronk. Ard is een van de gidsen van de jaarlijkste historische rondwandeling en heeft zich bijzonder ingezet voor het plaatsen van informatiebordjes bij de ‘heilige’ bruggen.                                                   Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

St. Jeroenskoor, Maria ter Zeekoor en Schola Gregoriana op Korenfestival Noordwijk – 10-11 juni 2017

Deze drie parochiekoren waren deelnemers aan het Korenfestival Noordwijk, dat in het weekend van de Tuinmarkt in de St.-Jeroenskerk werd gehouden.

Alle foto’s: Maria ter Zeekoor     Schola Gregoriana     St. Jeroenskoor

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroen 125 jaar – viering en feest in Groot Hoogwaak – 27 mei 2017

De feestelijke dag begon met een eucharistieviering met als voorganger pastoor Theo Blokland. Muzikale medewerking door het St. Jeroenskoor, dirigent: Cees Borger, begeleiding: Arjan de Vos. Na de viering was het tijd voor een kopje koffie met een speciaal gebakje. In de middaguren was er een optreden door Harald Veenstra, een cabaretier die in zijn werk veel bekende stukken van Toon Hermans en Wim Sonneveld heeft opgenomen.

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

‘Op zoek naar sporen van Jeroen’, presentatie door Daniël Tavenier van zijn nog te verschijnen boek – woensdag 17 mei 2017

Daniël Tavenier en zijn echtgenote Carolien hebben in de maand juni 2016 een lange reis gemaakt door Noord-Engeland, Schotland en Ierland, op zoek naar sporen van het Keltisch christendom uit de tijd van Sint Jeroen (9e eeuw). De reis begon officieel bij de Oude Jeroenskerk en eindigde tenslotte bij de Sint Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. Zo werd er een verbinding gelegd tussen heden en verleden en tussen Noordwijk en overzees gebied waar Jeroen vandaan komt. Deze bijzondere ontdekkingsreis heeft Daniel uitgewerkt in tekeningen en aquarellen met handgeschreven commentaren. Tijdens de lezing toonde Daniël zijn tekeningen en vertelde tal van wetenswaardigheden in boeiende verhalen. Medio september zal het werk van Daniël Tavenier in samenwerking met Thomas Steenvoorden in een kunstboek van 240 pagina’s in een beperkte oplage worden uitgebracht.

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Viering van dank en gebed in de St.-Jeroenskerk – vrijdag 5 mei 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Dodenherdenking in de St.-Jeroenskerk – donderdag 4 mei 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Officiële opening jubileumjaar Jeroen 125 jaar bedevaartplaats – zondag 16 april 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Stabat Mater in de Maria ter Zeekerk – 14 april 2017

Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Palmpaasviering in de St. Jeroenskerk – zondag 9 april 2017

Veel enthousiaste kinderen maakten voor de jaarlijkse Palmzondag prachtig versierde stokken. Die boden tijdens de viering een kleurrijke aanblik. Na de dienst werden de palmpaasstokken overgebracht naar ouderen o.a. in Woonzorgcentrum Jeroen.       Alle foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

De levende kerststal in de St. Jeroenskerk – maandag 26 december 2016

Ieder jaar is er op Tweede Kerstdag een opvoering van de levende kerststal in de St. Jeroenskerk. Het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld met Maria en Jozef en een echte baby! De kinderen kunnen meedoen als herder, engel of koning. Er zijn ook echte dieren in de kerk. Er worden ook kerstliedjes samen gezongen. Na afloop is er een traktatie. Er is immers een kind geboren!    Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Kerststal in Maria ter Zee en in de St. Jeroenskerk – december 2016

Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Kerstconcert door Carols for Friends  – zaterdag 10 december 2016

Op zaterdag 10 december vond er in de Maria ter Zeekerk een bijzonder kerstconcert plaats. Het vrouwenkoor ‘Carols for Friends’ met als dirigent Frank de Groot voerde ‘A Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten uit. Jongenssopraan Ben Wilson zong enkele solo’s. Liesbeth Vreeburg begeleidde en soleerde op de harp. Ook enkele bekende kerstliederen en carols worden met begeleiding door Herman Lodder op piano uitgevoerd. Na afloop was er glühwein in de Duinzaal.  Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

St. Jeroenskoor: huldiging van jubilarissen – dinsdag 22 november 2016

Op het jaarlijkse patroonsfeest van Sint-Cecilia – dit jaar op dinsdag 22 november – werden drie trouwe leden van het St. Jeroenskoor onderscheiden. Lenie van Eeden ontving de versierselen vanweg 12,5 jaar lidmaatschap. Nellie Verweij voor 40 jaar trouw aan het koor, kortom een gouden jubileum. Jan Steenvoorden ontving later in Woonzorgcentrum Jeroen de eretekenen voor zijn 50-jarig jubileum bij het koor.   Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Feest van muziek en zang ter ere van Caecilia – zaterdag 19 november 2016

Op zaterdag 19 november 2016 werd het jaarlijkse feest van muziek en zang ter ere van Caecilia gevierd in de Maria ter Zeekerk. Caecilia is de patrones van muziekbeoefenaren, vandaar dat op haar feest verschillende Noordwijkse koren en muziekgezelschappen van uiteenlopende soort acte de présence gaven. Tijdens het feest werd afscheid genomen van organist René Hellemans: zijn jarenlange trouwe dienst werd beloond met een bijzondere oorkonde.   Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Feest van St. Maarten in de Maria ter Zeekerk – zondag 13 november 2016

Op zondag 13 november is het patroonsfeest van de parochie van St. Maarten in de Maria ter Zeekerk gevierd. In de viering ging het gehele pastorale team voor. De viering betekende ook de officiële afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid in de parochie met zijn zeven kernen. Tijdens de viering werd voor het eerst de Sint-Maartensmis, gecomponeerd door Rens Tienstra, door het Maria ter Zeekoor aangevuld met gastzangers uit andere parochiekernen uitgevoerd. De Maria ter Zeekerk is nu voor één jaar de hoofdkerk van de parochie van St. Maarten.   Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Allerzielen in ’t Licht – woensdag 2 november 2016

‘Allerzielen in het licht’ is een samenwerkingsproject van de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee en de Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Noordwijk. Na de Allerzielenviering in de St. Jeroenskerk is de begraafplaats aan de Gooweg extra open van 19:30 tot 22:00 uur voor iedereen die iemand wil gedenken. De begraafplaats is sfeervol aangekleed en in stemmig licht gebracht. Er zijn verschillende activiteiten, waarmee de bezoekers hun eigen gestorvenen kunnen gedenken.    Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Maria ter Zeefeest – zondag 11 september 2016

Op zondag 11 september was de viering van het jaarlijkse Maria-ter-Zeefeest. Muzikale medewerking werd, behalve door het Maria ter Zeekoor, ook verleend door de koninklijke harmonie St. Cecilia uit Tegelen. Tijdens de viering werd Jan Meskers gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap van het Maria ter Zeekoor.   Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

St. Jeroensfeest en uitreiking St. Jeroensbeeldje – zondag 4 september 2016

Karin de Kloet-van Velzen werd zondag 4 september totaal overdonderd verrast met de onderscheiding in de vorm van het St. Jeroensbeeldje. Tijdens het patroonsfeest in de Sint-Jeroenskerk werd zij toegesproken door pastor Theo Blokland. Dit keer geen onderscheiding als “dank je wel” maar nog meer als “ga nog even door!” dienstbaar te zijn aan de parochie. Karin is ruim tien jaar o.a. verbonden aan de doop- en eerste-communiewerkgroepen en kinderwoorddienst. Zij heeft zich ook inmiddels geschaard onder de gastvrouwen voor “Palliam”. Karin gefeliciteerd!   Meer foto’s: zie Beeldarchief.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Jeroenvespers – zondag 21 augustus 2016

Officieel heet het de Eerste en Tweede Vespers voor het Feest van de heilige Jeroen van Noordwijk. Het werd uitgevoerd door de Schola Gregoriana, aangevuld met gastzangers, onder leiding van dirigent Rens Tienstra. Het uitvoeren van deze vespers is een nieuwe traditie die in 2013 is ontstaan. De Schola heeft de vespers op woensdag 17 augustus ook in de abdij van Egmond uitgevoerd.    Meer foto’s: zie Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Opening van de Deur van de Barmhartigheid – zondag 21 augustus 2016

Aan het begin van de eucharistieviering opende de bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, de Heilige Deur van Barmhartigheid in de bedevaartkerk van St. Jeroen te Noordwijk. Tijdens de viering werden alle kerkgangers uitgenodigd om naar buiten te gaan en vervolgens door de Heilige Deur binnen te komen. Terug in de kerk liepen alle aanwezigen naar voren om bij de trappen eten, drinken, kleding of een geldelijke bijdrage in de collecteschaal neer te leggen. De opbrengst – ruim 1200 euro – is bestemd voor een regionaal project dat zorg verleent aan eenzame en zieke ouderen.             Meer foto’s: zie Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroensommegang – zondag 21 augustus 2016

De Jeroensommegang had dit jaar te maken met wel bijzonder slechte weersomstandigheden. De tocht werd daarom iets ingekort. Toch hebben ongeveer zestig mensen de stille en oecumenische tocht door de oude kern van Noordwijk-Binnen meegelopen. Na een kop koffie of thee in het parochiecentrum konden deelnemers de eucharistieviering met daarin de opening van de Deur van Barmhartigheid bijwonen.    Meer foto’s: Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

Afscheid van Rens Tienstra als dirigent van het Maria ter Zeekoor – zondag 14 augustus 2016

Rens heeft een nieuwe baan gevonden: hij wordt een van de dirigenten in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo in Haarlem. Dat betekent afscheid nemen van het Maria ter Zeekoor. Dat gebeurt niet in één keer. De eucharistieviering op zondag 14 augustus was de laatste waarin Rens samenwerkte met pastoor Theo Blokland als voorganger. Vandaar de extra aandacht. Wij wensen Rens veel succes toe in zijn nieuwe werkomgeving.  Meer foto’s: zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Salendine Nook High School Choir in Maria ter Zee – woensdag 20 juli 2016

Dit Engelse schoolkoor uit Huddersfield, op tournee in België en Nederland, verzorgde die dag een ochtendconcert. De jonge zangers, in leeftijd variërend van 11 tot 15 jaar, brachten een afwisselend programma van spirituals tot bekende popsongs met begeleiding van piano en gitaar.  Meer foto’s: zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Opening expositie ‘De Zorgzame Samenleving’ in Maria ter Zee – zaterdag 9 juli 2016

Tijdens een viering op zaterdag 9 juli is de expositie officieel geopend door mevrouw Marie-José Fles, wethouder van Zorg in Noordwijk. De expositie, in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, omvat tal van bijdragen van instellingen die de zorg in de samenleving – ‘gezichten van barmhartigheid’ – vertegenwoordigen. Initiatiefnemer en coórdinator van de expositie is Piet van der Ploeg, bekend als icoonschilder en -docent in Noordwijk. De expositie is tot en met 13 november geopend.
Meer informatie.    Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Deur van de Barmhartigheid

Aan de voorgevel van de St. Jeroenskerk is al goed te zien dat de kerk beschikt over een Deur van Barmhartigheid. Deze deur van het zijportaal wordt op zondag 21 augustus officieel door Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, geopend. Het logo van het Jaar van de Barmhartigheid is goed zichtbaar boven het portaal opgehangen. Als blijvend aandenken is op de lijst boven het portaal PORTA SANCTA MMXVI (= Heilige Deur 2016) aangebracht. Zie ook Beeldarchief.

Deze diashow vereist JavaScript.

Barbecue ter gelegenheid van de 60e kerkenveiling van Maria ter Zee

Op zondag 26 juni is er in de Duinzaal en Duintuin van Maria ter Zee een BBQ gehouden, geheel verzorgd door Cozona. Het was een gezellig samenzijn.

Barbeque 26 Juni 2016 (5)

In de Duintuin van Maria ter Zee – 26 juni 2016

Open Kerk op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016

Tegelijk met de jaarlijkse Tuinmarkt is de St. Jeroenskerk zowel op zaterdag als zondag open geweest. In samenwerking met de Oude Jeroenskerk was een muziekprogramma samengesteld. Achterin de kerk was koffie, thee, fris en taart verkrijgbaar. De opbrengst daarvan was bestemd voor het Picihuis, een project voor straatkinderen in Roemenië. Voor meer afbeeldingen, zie Beeldarchief. Helaas zijn de beelden uitsluitend van zondag 12 juni.

20160612_153253

Werkzaamheden aan de torenspits St. Jeroenskerk – juni 2016

Het rechtzetten en vernieuwen van de neonverlichting op het kruis van de torenspits heeft de nodige spectaculaire beelden opgeleverd.  Met een kraan van de firma Van Schie werkten twee monteurs in een gondel aan de vernieuwing van de verlichting. Enkele dapperen zoals Cor Vink en Tiny van Westerop mochten aan het eind van de werkzaamheden in de gondel een kijkje bij het kruis nemen.  Voor meer foto’s zie Beeldarchief.

DSC_8896 01

Lady Brooksingers in de Maria ter Zee – woensdag 1 juni 2016

Op woensdag 1 juni was er een optreden door The Lady Brooksingers, een vrouwenkoor uit het Engelse Stockport (niet ver gelegen van Manchester). De dames waren op tournee door Nederland, waarbij Den Haag, Delft, Amsterdam en ten slotte Noordwijk werden aangedaan. Het werd qua keuze van het repertoire een zeer afwisselend concert. Dirigente Alison Bletcher en pianiste Celia Maylor voerden ook enkele solostukken uit (Alison op blokfluit). Voor meer beelden zie Beeldarchief.

DSC_0875 1

Lady Brooksingers – concert in Maria ter Zee – woensdag 1 juni 2016

KVOK afdeling Zuid-Holland-Noord in de St.-Jeroenskerk, zaterdag 28 mei 2016

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici afdeling Zuid-Holland-Noord hield op zaterdag 28 mei 2016 een bijeenkomst in de St.-Jeroenskerk. Rob Verwer, organist te IJsselstein, hield voor de aanwezige leden een uiteenzetting met beelden over de orgelbouwer Maarschalkerweerd. Daarna bespeelde hij de beide orgels in de kerk. Ook sommige aanwezige leden gaven korte orgelbespelingen.  Zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Choral Evensong met Cantorij Lutherana Karlsruhe (D) – zaterdag 7 mei 2016

Op vrijdag 6 mei 2016 werd in de Sint-Jeroenskerk voor de tweede maal in het seizoen een Choral Evensong uitgevoerd. Het grotendeels gezongen avondgebed werd ditmaal uitgevoerd door de Cantorij Lutherana uit Karlsruhe (Duitsland) o.l.v. Dorothea Lehmann-Horsch. Op het programma stond muziek van o.a. Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn, Josef Rheinberger en Morten Lauridsen. De voorganger tijdens de dienst was Riet Stout.   Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Pelgrimswandeling Tweede Paasdag, maandag 28 maart 2016

Ook dit jaar worden op Tweede Paas- en Pinksterdag pelgrimswandelingen door onze parochiekern en de protestantse gemeente in Noordwijk georganiseerd.  Dit jaar dicht bij huis: op Tweede Paasdag werden de kerken in Noordwijkerhout en Noordwijk bezocht. Op Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) voert de wandeling langs Voorhout, Sassenheim en Warmond.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beeldarchief

Palmpasen in de St. Jeroenskerk, zondag 20 maart 2016

Een heleboel kinderen kwamen met hun prachtig gemaakte Palmpaasstok naar de kerk. Het werd een feestelijke viering, waarin het pas opgerichte nieuwe kinderkoor enkele liedjes zong. Na afloop gingen de kinderen in een optocht, vooraf gegaan door muziekkorps Excelsior, naar Woonzorgcentrum Jeroen.

Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Voorjaarsconcert Maria ter Zeekoor, vrijdag 18 maart 2016

Toelichting             Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Iconenwijding in Maria ter Zee, zaterdag 5 maart 2016

In een volle Maria ter Zeekerk vond zaterdagavond 5 maart de jaarlijkse iconenwijding plaats door pastor Theo Blokland. De leerlingen van iconenschilder Piet van der Ploeg hadden dit jaar als thema “Barmhartigheid” meegekregen. De muzikale omlijsting werd traditioneel verzorgd door het Kozakken Ensemble o.l.v. Ludmila Romanova.          Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Oud-pastoor Wim Kleijn overleden

Op 3 maart is oud-pastoor Wim Kleijn op de leeftijd van 84 jaar overleden. Tussen 1978 en 1997 was hij pastoor van de St. Jeroenskerk, vanaf 1992  ook van de Maria ter Zeekerk. Na zijn emeritaat heeft hij nog tal van taken op zich genomen.  In onderstaand fotoalbum treft u een beperkte selectie van foto’s aan. Een uitgebreider overzicht vindt u in het Beeldarchief. ( Opmerking: De toelichting bij iedere foto kunt u vinden door het rondje met daarin de letter i aan te klikken.)                   Bronnen: Beelden uit de parochie Sint-Jeroen (CD)/Cor Vink

Deze diashow vereist JavaScript.

 

ZAAZ-viering ‘Vrienden voor het leven’ in Mara ter Zee, zaterdag 20 februari 2016

Toelichting
Foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Carnavalsviering in de St. Jeroenskerk, 31 januari 2016

Op zondag 31 januari vond in de St. Jeroenskerk de jaarlijkse Carnavalsviering plaats. De gebedsdienst met als thema Samen Sterk werd voorgegaan door pastoor Blokland, waarbij medewerking werd verleend door Hofkapel De Torentrekkers. Naast Prins Malibu en Prinses Omega, de Raad van Elf en vele anderen was ook de kersverse Groot-Noortukker Co van den Berg aanwezig. 

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s

Co van den Berg, Groot-Noortukker van het jaar 2016

Dubbele huldiging van Co van den Berg als Groot-Noortukker 2016  Lees ook De Noordwijker.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s 

Missiekruis in de St. Jeroenskerk: een nieuwe plek

Dit grote kruis werd enkele jaren geleden opgeknapt en hing sindsdien aan een wand bij het Maartensorgel. Het missiekruis heeft nu een prominentere plaats boven het liturgisch centrum van de kerk gekregen. Oorspronkelijk werd een dergelijk kruis gebruikt tijdens een volksmissie,  een serie bijzondere godsdienstige oefeningen en plechtigheden, meestal verzorgd door paters van buiten de parochie.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s

Kinderkatechesegroep zorgt voor Voedselbank, 24 januari 2016

Kinderen van de kinderkatechesegroep bieden schoenendozen, gevuld met dingen speciaal voor kinderen (het liefst iets gezonds), aan voor de Voedselbank. Dit gebeurde tijdens de kennismakingsviering voor kinderen die binnenkort hun Eerste Communie gaan doen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beeldarchief

Vrijwilligersavond van Jeroen en Maria ter Zee in de bowling, 13 januari 2016

Ieder jaar houdt de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee een avond in de bowling van Noordwijk speciaal voor vrijwilligers die zich het afgelopen jaar zo voor allerlei parochieactiviteiten hebben ingezet. Er werden allerlei spelen zoals bowlen en klaverjassen georganiseerd, waarbij iets viel te winnen…..       Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Overleden kinderen, 28 december 2015

Op het feest van Onnozele kinderen – we spreken tegenwoordig liever over Onschuldige kinderen – was er een samenkomst in de kapel op het kerkhof aan de Gooweg. Daarna was er een samenkomst bij de gedenkplaats voor ongedoopte kinderen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Levende kerststal, 26 december 2015

Een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis in de St. Jeroenskerk: de levende kerststal. Een echt kindje en levende dieren!

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Maria ter Zee, 6 november 2015

Tijdens de kerkenveiling werd Thea van der Meel verrast met een koninklijke onderscheiding. Lees hier meer over in Dichtbij en het Noordwijks Nieuwsblad. De opbrengst van de veiling bedroeg  meer dan 21 000 euro. Een mooi resultaat!

Deze diashow vereist JavaScript.


Allerzielen in ’t Licht, 2 november 2015

Een mooie en gedenkwaardige bijeenkomst. De viering in Noordwijk van ‘Allerzielen in ’t Licht’ op maandag 2 november jl. was voor velen een geslaagde en mooie bijeenkomst. Niet alleen gedurende de dag hebben veel mensen de begraafplaats aan de Gooweg bezocht. Ook voor het avondprogramma was heel veel enthousiasme. ‘Allerzielen in ’t Licht is een initiatief van Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara.

Toelichting

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Sint Jeroen, 30 oktober 2015

De opbrengst van de veiling is € 27 456 geworden. Een mooi resultaat, in vergelijking met het jaar daarvoor een kleine 20% hoger. Lees ook: Hoge opbrengst kerkenveiling (Dichtbij)

Deze diashow vereist JavaScript.


Maria ter Zeefeest, 13 september 2015

Deze diashow vereist JavaScript.

 


St jeroensfeest, 6 september 2015

Op zondag 6 september werd het traditionele patroonsfeest van St. Jeroen. Het Jeroensbeeldje voor een verdienstelijke parochiaan ging dit keer naar Piet van der Ploeg. Lees ook: Dichtbij en Noordwijks Weekblad, p. 5.         Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 


Jeroensommegang, 16 augustus 2015

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s


Kerkenveiling Maria ter Zee, 7 november 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Sint Jeroen, 31 oktober 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


Vierjarigen viering, 23 november 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


2013 einde seizoensfeest M25

Deze diashow vereist JavaScript.