De levende kerststal in de St. Jeroenskerk – maandag 26 december 2016

Ieder jaar is er op Tweede Kerstdag een opvoering van de levende kerststal in de St. Jeroenskerk. Het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld met Maria en Jozef en een echte baby! De kinderen kunnen meedoen als herder, engel of koning. Er zijn ook echte dieren in de kerk. Er worden ook kerstliedjes samen gezongen. Na afloop is er een traktatie. Er is immers een kind geboren!    Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Kerststal in Maria ter Zee en in de St. Jeroenskerk – december 2016

Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Kerstconcert door Carols for Friends  – zaterdag 10 december 2016

Op zaterdag 10 december vond er in de Maria ter Zeekerk een bijzonder kerstconcert plaats. Het vrouwenkoor ‘Carols for Friends’ met als dirigent Frank de Groot voerde ‘A Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten uit. Jongenssopraan Ben Wilson zong enkele solo’s. Liesbeth Vreeburg begeleidde en soleerde op de harp. Ook enkele bekende kerstliederen en carols worden met begeleiding door Herman Lodder op piano uitgevoerd. Na afloop was er glühwein in de Duinzaal.  Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

St. Jeroenskoor: huldiging van jubilarissen – dinsdag 22 november 2016

Op het jaarlijkse patroonsfeest van Sint-Cecilia – dit jaar op dinsdag 22 november – werden drie trouwe leden van het St. Jeroenskoor onderscheiden. Lenie van Eeden ontving de versierselen vanweg 12,5 jaar lidmaatschap. Nellie Verweij voor 40 jaar trouw aan het koor, kortom een gouden jubileum. Jan Steenvoorden ontving later in Woonzorgcentrum Jeroen de eretekenen voor zijn 50-jarig jubileum bij het koor.   Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Feest van muziek en zang ter ere van Caecilia – zondag 19 november 2016

Op zaterdag 19 november 2016 werd het jaarlijkse feest van muziek en zang ter ere van Caecilia gevierd in de Maria ter Zeekerk. Caecilia is de patrones van muziekbeoefenaren, vandaar dat op haar feest verschillende Noordwijkse koren en muziekgezelschappen van uiteenlopende soort acte de présence gaven. Tijdens het feest werd afscheid genomen van organist René Hellemans: zijn jarenlange trouwe dienst werd beloond met een bijzondere oorkonde.   Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Feest van St. Maarten in de Maria ter Zeekerk – zondag 13 november 2016

Op zondag 13 november is het patroonsfeest van de parochie van St. Maarten in de Maria ter Zeekerk gevierd. In de viering ging het gehele pastorale team voor. De viering betekende ook de officiële afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid in de parochie met zijn zeven kernen. Tijdens de viering werd voor het eerst de Sint-Maartensmis, gecomponeerd door Rens Tienstra, door het Maria ter Zeekoor aangevuld met gastzangers uit andere parochiekernen uitgevoerd. De Maria ter Zeekerk is nu voor één jaar de hoofdkerk van de parochie van St. Maarten.   Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Allerzielen in ’t Licht – woensdag 2 november 2016

‘Allerzielen in het licht’ is een samenwerkingsproject van de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee en de Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Noordwijk. Na de Allerzielenviering in de St. Jeroenskerk is de begraafplaats aan de Gooweg extra open van 19:30 tot 22:00 uur voor iedereen die iemand wil gedenken. De begraafplaats is sfeervol aangekleed en in stemmig licht gebracht. Er zijn verschillende activiteiten, waarmee de bezoekers hun eigen gestorvenen kunnen gedenken.    Meer foto’s.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Maria ter Zeefeest – zondag 11 september 2016

Op zondag 11 september was de viering van het jaarlijkse Maria-ter-Zeefeest. Muzikale medewerking werd, behalve door het Maria ter Zeekoor, ook verleend door de koninklijke harmonie St. Cecilia uit Tegelen. Tijdens de viering werd Jan Meskers gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap van het Maria ter Zeekoor.   Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

St. Jeroensfeest en uitreiking St. Jeroensbeeldje – zondag 4 september 2016

Karin de Kloet-van Velzen werd zondag 4 september totaal overdonderd verrast met de onderscheiding in de vorm van het St. Jeroensbeeldje. Tijdens het patroonsfeest in de Sint-Jeroenskerk werd zij toegesproken door pastor Theo Blokland. Dit keer geen onderscheiding als “dank je wel” maar nog meer als “ga nog even door!” dienstbaar te zijn aan de parochie. Karin is ruim tien jaar o.a. verbonden aan de doop- en eerste-communiewerkgroepen en kinderwoorddienst. Zij heeft zich ook inmiddels geschaard onder de gastvrouwen voor “Palliam”. Karin gefeliciteerd!   Meer foto’s: zie Beeldarchief.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Jeroenvespers – zondag 21 augustus 2016

Officieel heet het de Eerste en Tweede Vespers voor het Feest van de heilige Jeroen van Noordwijk. Het werd uitgevoerd door de Schola Gregoriana, aangevuld met gastzangers, onder leiding van dirigent Rens Tienstra. Het uitvoeren van deze vespers is een nieuwe traditie die in 2013 is ontstaan. De Schola heeft de vespers op woensdag 17 augustus ook in de abdij van Egmond uitgevoerd.    Meer foto’s: zie Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Opening van de Deur van de Barmhartigheid – zondag 21 augustus 2016

Aan het begin van de eucharistieviering opende de bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, de Heilige Deur van Barmhartigheid in de bedevaartkerk van St. Jeroen te Noordwijk. Tijdens de viering werden alle kerkgangers uitgenodigd om naar buiten te gaan en vervolgens door de Heilige Deur binnen te komen. Terug in de kerk liepen alle aanwezigen naar voren om bij de trappen eten, drinken, kleding of een geldelijke bijdrage in de collecteschaal neer te leggen. De opbrengst – ruim 1200 euro – is bestemd voor een regionaal project dat zorg verleent aan eenzame en zieke ouderen.             Meer foto’s: zie Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

Jeroensommegang – zondag 21 augustus 2016

De Jeroensommegang had dit jaar te maken met wel bijzonder slechte weersomstandigheden. De tocht werd daarom iets ingekort. Toch hebben ongeveer zestig mensen de stille en oecumenische tocht door de oude kern van Noordwijk-Binnen meegelopen. Na een kop koffie of thee in het parochiecentrum konden deelnemers de eucharistieviering met daarin de opening van de Deur van Barmhartigheid bijwonen.    Meer foto’s: Beeldarchief St. Jeroen en Maria ter Zee

Deze diashow vereist JavaScript.

Afscheid van Rens Tienstra als dirigent van het Maria ter Zeekoor – zondag 14 augustus 2016

Rens heeft een nieuwe baan gevonden: hij wordt een van de dirigenten in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo in Haarlem. Dat betekent afscheid nemen van het Maria ter Zeekoor. Dat gebeurt niet in één keer. De eucharistieviering op zondag 14 augustus was de laatste waarin Rens samenwerkte met pastoor Theo Blokland als voorganger. Vandaar de extra aandacht. Wij wensen Rens veel succes toe in zijn nieuwe werkomgeving.  Meer foto’s: zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Salendine Nook High School Choir in Maria ter Zee – woensdag 20 juli 2016

Dit Engelse schoolkoor uit Huddersfield, op tournee in België en Nederland, verzorgde die dag een ochtendconcert. De jonge zangers, in leeftijd variërend van 11 tot 15 jaar, brachten een afwisselend programma van spirituals tot bekende popsongs met begeleiding van piano en gitaar.  Meer foto’s: zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Opening expositie ‘De Zorgzame Samenleving’ in Maria ter Zee – zaterdag 9 juli 2016

Tijdens een viering op zaterdag 9 juli is de expositie officieel geopend door mevrouw Marie-José Fles, wethouder van Zorg in Noordwijk. De expositie, in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, omvat tal van bijdragen van instellingen die de zorg in de samenleving – ‘gezichten van barmhartigheid’ – vertegenwoordigen. Initiatiefnemer en coórdinator van de expositie is Piet van der Ploeg, bekend als icoonschilder en -docent in Noordwijk. De expositie is tot en met 13 november geopend.
Meer informatie.    Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Deur van de Barmhartigheid

Aan de voorgevel van de St. Jeroenskerk is al goed te zien dat de kerk beschikt over een Deur van Barmhartigheid. Deze deur van het zijportaal wordt op zondag 21 augustus officieel door Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, geopend. Het logo van het Jaar van de Barmhartigheid is goed zichtbaar boven het portaal opgehangen. Als blijvend aandenken is op de lijst boven het portaal PORTA SANCTA MMXVI (= Heilige Deur 2016) aangebracht. Zie ook Beeldarchief.

Deze diashow vereist JavaScript.

Barbecue ter gelegenheid van de 60e kerkenveiling van Maria ter Zee

Op zondag 26 juni is er in de Duinzaal en Duintuin van Maria ter Zee een BBQ gehouden, geheel verzorgd door Cozona. Het was een gezellig samenzijn.

Barbeque 26 Juni 2016 (5)

In de Duintuin van Maria ter Zee – 26 juni 2016

Open Kerk op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016

Tegelijk met de jaarlijkse Tuinmarkt is de St. Jeroenskerk zowel op zaterdag als zondag open geweest. In samenwerking met de Oude Jeroenskerk was een muziekprogramma samengesteld. Achterin de kerk was koffie, thee, fris en taart verkrijgbaar. De opbrengst daarvan was bestemd voor het Picihuis, een project voor straatkinderen in Roemenië. Voor meer afbeeldingen, zie Beeldarchief. Helaas zijn de beelden uitsluitend van zondag 12 juni.

20160612_153253

Werkzaamheden aan de torenspits St. Jeroenskerk – juni 2016

Het rechtzetten en vernieuwen van de neonverlichting op het kruis van de torenspits heeft de nodige spectaculaire beelden opgeleverd.  Met een kraan van de firma Van Schie werkten twee monteurs in een gondel aan de vernieuwing van de verlichting. Enkele dapperen zoals Cor Vink en Tiny van Westerop mochten aan het eind van de werkzaamheden in de gondel een kijkje bij het kruis nemen.  Voor meer foto’s zie Beeldarchief.

DSC_8896 01

Lady Brooksingers in de Maria ter Zee – woensdag 1 juni 2016

Op woensdag 1 juni was er een optreden door The Lady Brooksingers, een vrouwenkoor uit het Engelse Stockport (niet ver gelegen van Manchester). De dames waren op tournee door Nederland, waarbij Den Haag, Delft, Amsterdam en ten slotte Noordwijk werden aangedaan. Het werd qua keuze van het repertoire een zeer afwisselend concert. Dirigente Alison Bletcher en pianiste Celia Maylor voerden ook enkele solostukken uit (Alison op blokfluit). Voor meer beelden zie Beeldarchief.

DSC_0875 1

Lady Brooksingers – concert in Maria ter Zee – woensdag 1 juni 2016

KVOK afdeling Zuid-Holland-Noord in de St.-Jeroenskerk, zaterdag 28 mei 2016

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici afdeling Zuid-Holland-Noord hield op zaterdag 28 mei 2016 een bijeenkomst in de St.-Jeroenskerk. Rob Verwer, organist te IJsselstein, hield voor de aanwezige leden een uiteenzetting met beelden over de orgelbouwer Maarschalkerweerd. Daarna bespeelde hij de beide orgels in de kerk. Ook sommige aanwezige leden gaven korte orgelbespelingen.  Zie Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Choral Evensong met Cantorij Lutherana Karlsruhe (D) – zaterdag 7 mei 2016

Op vrijdag 6 mei 2016 werd in de Sint-Jeroenskerk voor de tweede maal in het seizoen een Choral Evensong uitgevoerd. Het grotendeels gezongen avondgebed werd ditmaal uitgevoerd door de Cantorij Lutherana uit Karlsruhe (Duitsland) o.l.v. Dorothea Lehmann-Horsch. Op het programma stond muziek van o.a. Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn, Josef Rheinberger en Morten Lauridsen. De voorganger tijdens de dienst was Riet Stout.   Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Pelgrimswandeling Tweede Paasdag, maandag 28 maart 2016

Ook dit jaar worden op Tweede Paas- en Pinksterdag pelgrimswandelingen door onze parochiekern en de protestantse gemeente in Noordwijk georganiseerd.  Dit jaar dicht bij huis: op Tweede Paasdag werden de kerken in Noordwijkerhout en Noordwijk bezocht. Op Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) voert de wandeling langs Voorhout, Sassenheim en Warmond.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beeldarchief

Palmpasen in de St. Jeroenskerk, zondag 20 maart 2016

Een heleboel kinderen kwamen met hun prachtig gemaakte Palmpaasstok naar de kerk. Het werd een feestelijke viering, waarin het pas opgerichte nieuwe kinderkoor enkele liedjes zong. Na afloop gingen de kinderen in een optocht, vooraf gegaan door muziekkorps Excelsior, naar Woonzorgcentrum Jeroen.

Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Voorjaarsconcert Maria ter Zeekoor, vrijdag 18 maart 2016

Toelichting             Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Iconenwijding in Maria ter Zee, zaterdag 5 maart 2016

In een volle Maria ter Zeekerk vond zaterdagavond 5 maart de jaarlijkse iconenwijding plaats door pastor Theo Blokland. De leerlingen van iconenschilder Piet van der Ploeg hadden dit jaar als thema “Barmhartigheid” meegekregen. De muzikale omlijsting werd traditioneel verzorgd door het Kozakken Ensemble o.l.v. Ludmila Romanova.          Beeldarchief

Deze diashow vereist JavaScript.

Oud-pastoor Wim Kleijn overleden

Op 3 maart is oud-pastoor Wim Kleijn op de leeftijd van 84 jaar overleden. Tussen 1978 en 1997 was hij pastoor van de St. Jeroenskerk, vanaf 1992  ook van de Maria ter Zeekerk. Na zijn emeritaat heeft hij nog tal van taken op zich genomen.  In onderstaand fotoalbum treft u een beperkte selectie van foto’s aan. Een uitgebreider overzicht vindt u in het Beeldarchief. ( Opmerking: De toelichting bij iedere foto kunt u vinden door het rondje met daarin de letter i aan te klikken.)                   Bronnen: Beelden uit de parochie Sint-Jeroen (CD)/Cor Vink

Deze diashow vereist JavaScript.

 

ZAAZ-viering ‘Vrienden voor het leven’ in Mara ter Zee, zaterdag 20 februari 2016

Toelichting
Foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

Carnavalsviering in de St. Jeroenskerk, 31 januari 2016

Op zondag 31 januari vond in de St. Jeroenskerk de jaarlijkse Carnavalsviering plaats. De gebedsdienst met als thema Samen Sterk werd voorgegaan door pastoor Blokland, waarbij medewerking werd verleend door Hofkapel De Torentrekkers. Naast Prins Malibu en Prinses Omega, de Raad van Elf en vele anderen was ook de kersverse Groot-Noortukker Co van den Berg aanwezig. 

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s

Co van den Berg, Groot-Noortukker van het jaar 2016

Dubbele huldiging van Co van den Berg als Groot-Noortukker 2016  Lees ook De Noordwijker.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s 

Missiekruis in de St. Jeroenskerk: een nieuwe plek

Dit grote kruis werd enkele jaren geleden opgeknapt en hing sindsdien aan een wand bij het Maartensorgel. Het missiekruis heeft nu een prominentere plaats boven het liturgisch centrum van de kerk gekregen. Oorspronkelijk werd een dergelijk kruis gebruikt tijdens een volksmissie,  een serie bijzondere godsdienstige oefeningen en plechtigheden, meestal verzorgd door paters van buiten de parochie.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s

Kinderkatechesegroep zorgt voor Voedselbank, 24 januari 2016

Kinderen van de kinderkatechesegroep bieden schoenendozen, gevuld met dingen speciaal voor kinderen (het liefst iets gezonds), aan voor de Voedselbank. Dit gebeurde tijdens de kennismakingsviering voor kinderen die binnenkort hun Eerste Communie gaan doen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beeldarchief

Vrijwilligersavond van Jeroen en Maria ter Zee in de bowling, 13 januari 2016

Ieder jaar houdt de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee een avond in de bowling van Noordwijk speciaal voor vrijwilligers die zich het afgelopen jaar zo voor allerlei parochieactiviteiten hebben ingezet. Er werden allerlei spelen zoals bowlen en klaverjassen georganiseerd, waarbij iets viel te winnen…..       Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Overleden kinderen, 28 december 2015

Op het feest van Onnozele kinderen – we spreken tegenwoordig liever over Onschuldige kinderen – was er een samenkomst in de kapel op het kerkhof aan de Gooweg. Daarna was er een samenkomst bij de gedenkplaats voor ongedoopte kinderen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Levende kerststal, 26 december 2015

Een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis in de St. Jeroenskerk: de levende kerststal. Een echt kindje en levende dieren!

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Maria ter Zee, 6 november 2015

Tijdens de kerkenveiling werd Thea van der Meel verrast met een koninklijke onderscheiding. Lees hier meer over in Dichtbij en het Noordwijks Nieuwsblad. De opbrengst van de veiling bedroeg  meer dan 21 000 euro. Een mooi resultaat!

Deze diashow vereist JavaScript.


Allerzielen in ’t Licht, 2 november 2015

Een mooie en gedenkwaardige bijeenkomst. De viering in Noordwijk van ‘Allerzielen in ’t Licht’ op maandag 2 november jl. was voor velen een geslaagde en mooie bijeenkomst. Niet alleen gedurende de dag hebben veel mensen de begraafplaats aan de Gooweg bezocht. Ook voor het avondprogramma was heel veel enthousiasme. ‘Allerzielen in ’t Licht is een initiatief van Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara.

Toelichting

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Sint Jeroen, 30 oktober 2015

De opbrengst van de veiling is € 27 456 geworden. Een mooi resultaat, in vergelijking met het jaar daarvoor een kleine 20% hoger. Lees ook: Hoge opbrengst kerkenveiling (Dichtbij)

Deze diashow vereist JavaScript.


Maria ter Zeefeest, 13 september 2015

Deze diashow vereist JavaScript.

 


St jeroensfeest, 6 september 2015

Op zondag 6 september werd het traditionele patroonsfeest van St. Jeroen. Het Jeroensbeeldje voor een verdienstelijke parochiaan ging dit keer naar Piet van der Ploeg. Lees ook: Dichtbij en Noordwijks Weekblad, p. 5.         Meer foto’s

Deze diashow vereist JavaScript.

 


Jeroensommegang, 16 augustus 2015

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer foto’s


Kerkenveiling Maria ter Zee, 7 november 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


Kerkenveiling Sint Jeroen, 31 oktober 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


Vierjarigen viering, 23 november 2014

Deze diashow vereist JavaScript.


2013 einde seizoensfeest M25

Deze diashow vereist JavaScript.