Het Pastoraal Team van de Parochie Sint Maarten bestaat uit:

goumanswebsite2.jpg pastoor_Owelwebsite
André Goumans, Pastoor pastoorgoumans@parochiesintmaarten.nl Peter Owel, Pastor pastoorowel@parochiesintmaarten.nl
pastoor_bloklandwebsite Bertijn
Theo Blokland, Pastor pastoorblokland@parochiesintmaarten.nl Bertijn Prins, Diaken
diakenprins@parochiesintmaarten.nl
 marion
Marion Claassens, Pastoraal werker
pastorclaassens@parochiesintmaarten.nl