De pastoraatgroep is een orgaan, waarin parochianen deelnemen in de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de beroepskrachten (priesters, diaken, pastorale werkers) van het pastorale team. Daarnaast bezit de pastoraatgroep een raadgevende stem aan het pastoraal team. Zij zijn actief in onze parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee, terwijl het pastoraal team zich richt op de gehele parochie St. Maarten. De pastoraatgroep heeft met name een kerkopbouwende taak, verbonden met de missionaire opdracht van de Kerk en dient de eigen taak van de christengelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, in dezen te bevorderen (art 5 vd Kaderregeling Pastoraatgroepen). Benoeming van de leden van de pastoraatgroep geschiedt door de bisschop. Op basis van een vastgesteld pastoraal beleidsplan worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden: pastoraat, liturgie, catechese en diaconie.

SAMENSTELLING PASTORAATSGROEP

Diaconie:
Dhr. P. Augustinus
pcaugustinus@wanadoo.nl

Pastoraat:
Mevr. J.T.J.M. Schumacher-Broekhoff
anneke.broekhoff@casema.nl

Liturgie:
Mevr. H. Zuidhoek
jenhzuidhoek@kpnmail.nl

Catechese:
Dhr. J. Verkade
verkadej@xs4all.nl

Palliam:
Mevr. G.A.M. van der Meer
gemmavandermeer@hotmail.nl